Attemarks vapensköld.

SKA (Sällskapet för Kreativ Anakronism) Attemark är en ideell förening som ägnar sig åt att återskapa de ljusa delarna av svunna tider. Vi bortser därmed från pest, svält, trälskap och ond bråd död. Tidsperioden som vi omfattar är ganska bred, allt innan år 1600 e.Kr ingår, men med fokus på västeuropeisk medeltid och vikingatid. Vi har dock flera medlemmar som fördjupar sig i andra tidsepoker och geografiska områden.

Träffa våra medlemmar

Intervjuer med några av våra medlemmar.
Vera Kovacheva

Vera Kovacheva

Gracia Ferraro da Varena

"We have no regrets! After using your product my business skyrocketed! I made back the purchase price in just 48 hours! I couldn't have asked for more than this."

Linda Andersson

Linda Andersson

Lucia la Rossa

"Your company is truly upstanding and is behind its product 100 percent. Hestia is worth much more than I paid. I like Hestia more each day because it makes easier."

Anders Palm

Anders Palm

Olaf Kaupmaðr Einars Son

"Thank you for making it painless, pleasant and most of all hassle free! I am so pleased with this product. Dude, your stuff is great! I will refer everyone I know."

Min hobby

Våra medlemmar presenterar sina färdiga och ofärdiga projekt.